Gåskola

Gåskolan är en specialistmottagning för benamputerade patienter.

Gåskolans syfte och mål är att patienten på bästa sätt utifrån sina behov och förutsättningar ska kunna bli så aktiv och självständig som möjligt med eller utan protes. Gåskolan förbereder även patienten för sin fortsatta rehabilitering i hemmet. Rehabiliteringen sker enskilt eller i grupp och det finns möjlighet för patienten att träffa och utbyta erfarenheter med andra personer som genomgått en benamputation. I enlighet med Swedeamp, det nationella amputations- och protesregistret erbjuder vi uppföljningar 6, 12 samt 24 månader efter en amputation. 

På Gåskolan arbetar fysioterapeuter och arbetsterapeuter med specifik kunskap inom området rehabilitering för personer med benamputationer eller medfödda extremitetsavvikelser. För att rehabiliteringen ska fungera optimalt finns ortopedingenjörer, ortopedläkare och psykolog. Alla professioner har specifik kunskap inom områdena amputationer, benproteser, smärta, sårläkning och rehabilitering. Ortopedingenjör och fysioterapeut har ett nära samarbete när det gäller protesens tillpassning och funktion för att patienten på bästa sätt ska klara av att nyttja protesens komponenter och egenskaper. Fysioterapeuterna på Gåskolan har kontakt och samverkar med andra vårdgivare och huvudmän.

I samråd med patient, närstående och ortopedingenjör upprättar fysioterapeuten en rehabiliteringsplan där patientens samlade behov och förutsättningar är utgångspunkt för den fortsatta planeringen av träningen.

I Stockholm har Aktiv Ortopedteknik  avtal med Region Stockholm och tar även emot patienter från andra regioner på specialistvårdsremiss. Läs mer om Gåskolan i Region Stockholm här.