Postoperativt behandlingsprogram för amputerade

Ge bästa möjliga förutsättningar för diabetiker som genomgår en amputation att bli protesgångare.

Ett multidisciplinärt behandlingsprogrammet ökar patientens chanser att bli protesgångare genom ett standardiserat arbetssätt med fokus på tidig mobilisering.

Behandlingsprogrammet ger:

  • Ökad andel läkta sår
  • Minskad andel reamputationer
  • Minskad andel lårbensamputationer
  • Drygt 50% av underbensamputerade kan bli protesgångare

Den post-operativa vården bedrivs av specialistteam där alla i teamet bidrar med sin expertis. Att programmets följs av samtliga professioner är avgörande för hela patientens rehabilitering. Aktiv ortopedteknik arbetar för att behandlingsprogrammet implementeras och att löpande utbilda personal inom hälso- och sjukvård.

    

 

Kontakta oss om du vill veta mer om vårt behandlingsprogram: Klicka här för att hitta uppgifter till din lokala Aktiv Ortopedteknik klinik, eller skicka ett mail till info@aktivortopedteknik.se